در افغانستان از همه بیشتر به تطبیق قانون نیاز است

Dari | دری

سخنرانان یک مناظره، خواهان تطبیق قانون و گماشتن افراد مسلکی در صفوف  پولیس ترافیک شدند.

در یک مناظره میان ولایتی که بین شهر های کابل و بلخ بر گذار شده بود و از طریق ویدیو سکایپ مدیریت می شد، محور بحث را  انتظارات مردم از پولیس ترافیک، تشکیل میداد.

 څارمن عبدالله سعادت آمر تعلیم و تربیه مدیریت ترافیک ولایت بلخ ، با خوشبینی از وضعیت ترافیکی شهر مزار شریف گفت: “از نصب 15 چراغ ترافیکی در نقاط مختلف شهر مزار شریف نسبت به تمامی شهر های کشور استفاده مثبت صورت گرفته وما از مردم راضی هستیم”

وی گفت 70 در صد  مردم در شهر مزار شریف چراغ ترافیکی را رعایت می کنند بجز از شماری افرادی  زور مند که تصاویری  از شخصیت ها را در موتر های شان نصب کرده اند و یا هم افراد نا آگاه از قانون.

 اما نورالدین همدرد مدیر پیشین ترافیک در شهر کابل، تأمین نظم ترافیک، جلوگیری از حوادث و تنظیم قوانین و مقررات ترافیکی را وظیفه اساسی پولیس ترافیک خوانده افزود: بعضی افراد و اشخاص با وجود دانستن قوانین و مقررات ترافیکی به آن اعتنا نمی کنند  و  ارگان های ذیربط نیز در این قسمت توجه ندارند.

“وزارت داخله و ارگان های که در این راستا کار می کنند باید ترافیک را تقویت کنند، به ترافیک امکانات و صلاحیت بدهند.”

مبینه ساعی خیر اندیش یکی از فعالان مدنی در بلخ، گفت چون تراکم نفوس و مشکلات مردم بیشتر شده است لذا مردم در ناگزیری قرار گرفته، نمی توانند قوانین ترافیکی  را درست رعایت کنند.

خانم خیر اندیش، کم عرض بودن جاده ها، زیاد بودن گلدان ها و پارکینگ های که قابل استفاده نیستند، چشم پوشی مسوولین ترافیک، اخاذی  ها و زورگویی ها، بیشتر شدن وسایط نقلیه، فساد در ادارات ترافیک مخصوصا در بخش توزیع جواز را از عوامل بی نظمی ها می داند.

اما آقای همدرد باور دارد که: “زمانی ترافیک در کار خود موفق شده می تواند که پولیس ترافیک مسلکی باشد. در حالیکه ما 50 یا 60 فیصد هم پولیس ترافیکی مسلکی نداریم.”

 وی راه حل را در ایجاد کورس های آموزشی دراز مدت ترافیکی و استخدام موظفین درست، دانسته میگوید: ارگان های موظف و ذیربط چون ریاست شهرداری، ریاست فواید عامه، ریاست ترانسپورت باید نشست هایی داشته باشند تا مشکلات خود را در میان گذاشته و به حل آن بپردازند.

شکریه موحد معاون ناحیه دوم شهر داری شهر کابل یکی از مهمانان دیگر این برنامه گفت: شهر داری شهرکابل برای  رفع ازدحام ترافیکی سه پارکینگ وسیع را در سه نقطه شهر یعنی در جوار قوماندانی امنیه کابل، در جوار وزارت عدلیه و در قوای مرکز ایجاد کرده است ولی دو پارکینگ به نسبت مشکلات امنیتی مسدود گردیده است

 “پارکینگ سومی نیز به دلیل ازدحام دکان ها در قوای مرکز از فعالیت باز مانده و در زمینه باز گشایی آن  نیز هیچ توجه و اقدامی نیز تا هنوز صورت نگرفته است.”

خانم موحد گفت ماستر پلان شهر کابل که 27 سال پیش به یک میلیون نفوس ترتیب گریده بود باید به 6 میلیون نفوس وسعت داده شود.

لینا روستایی  گزارشگرآزاد درولایت  بلخ است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.

این گزارش بخشی از پروگرام ذهنیت روشن – بیان و تشویق جوانان افغان برای سهم گیری در انتخابات است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود و سفارت امریکا درکابل آن را حمایت می کند.

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Lina Rustayee

Lina Rustayee is an IWPR trainee.