در عقب توزیع نشدن شناسنامه های برقی دست های بیرونی وجود دارد

Dari | دری

مناظره کننده گان در شمال افغانستان توزیع شناسنامه های برقی را به  برای تامین شفافیت در انتخابات مهم دانستند.

در مناظره که از سوی آی دبلیو پی آر، در شهرپلخمری مرکز ولایت بغلان دایر شده بود، سخنرانان روی موضوع موکولی شناسنامه های برقی باهم بحث کردند.

زمری باهر ریس ثبت نام توزیع تذکره های الکترونیکی از آماده گی های آنان برای توزیع تذکره های برقی مردم را اطمینان داده گفت، هزار و یک صد تن از کارمندان آموزش دیده ی این اداره آماده توزیع تذکره های برقی اند. و ی افزود: ” با تمامی لوازم مدرن و سیستماتیک بدون موجودیت کدام مشکل آماده به توزیع تذکره ها  هستیم ولی بنابر یک سلسله اختلافات که بین مردم برای درج قومیت و افغانیت به میان آمده کار این پروسه آغاز نشده است.”

آقای باهر گفت: توزیع این شناس نامه ها برای انتخابات آینده افغانستان نیز شفافیت را به بار میاورد.

داکتر محمد عثمان شیرزی فعال جامعه مدنی، تاخیر در توزیع شناسنامه های برقی را مشکل سیاسی عنوان کرده افزود: ” تا زمانی که شایسته سالاری، ملت سازی و وطن سازی نشود و از مدیریت عالی و با دقت کار گرفته نشود ممکن نیست که این پروسه به شکل عادی به پیش برود.”

عبدالدیان صفی آمر احصایه قومندانی امنیه بغلان، دولت را نا کارا خوانده گفت :” دولت از چهارده سال تا اکنون قادر به ایجاد یک دفتر ثبت احوال نفوس نشده بناء به کدام امید انتظار تذکره های الکترونیکی را بکشیم.”

اما بسم الله عطاش عضو شورای ولایتی بغلان بر ذکر نام اقوام در شناسنامه ها تاکید دارد وی افزود : بازی های وجود دارد که توزیع تذکره های برقی لغو شود و  کتله از بزرگان نیز برای باقی ماندن این نظام میکوشند تا تغیرات در این نوع حکومت داری نیاید.

عطاش گفت :”در افغانستان اقوام مختلف در مناطق مختلف به شیوه های متفاوت زنده گی میکنند و به تمام مردم افغان اطلاق میشود اما از گذشته ها تا حال اقوام مختلف فعالیت های خود را داشته است اما اینکه کدام قوم چی امتیازی را گرفته است معلوم نیست بناء باید نام دین و قوم ذکر شود تا درست و آشکار اقوام شناسایی شوند.”

زرینه امانی کارمند ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان در یک سوال از بسم الله عطاش پرسید : چرا مردم به مسایل قومی مانع توزیع تذکره ها میشود چون ما افغان هستیم و از افغانستان هستیم و باید تنها افغان و اسلام ذکر شود ؟

بسم الله عطاش در پاسخ به سوال گفت : دولت مداران باید قبل از اینکه کار توزیع شناس نامه برقی را آغاز نماید خواست های مردم را در نظر میگرفت، وی افزود باید هر فرد این کشور هویت مشخص داشته باشد  تا کارکرد های افراد مشخص می شد.

قاری بشیر احمد ذاکر محصل فاکولته ژورنالیزم پوهنتون بغلان ازآقای دیان پرسید :که چرا دولت مردان علاقه بیشتر به ذکر واژه افغان در شناسنامه های الکترونیکی هستند؟

آقای دیان در پاسخ گفت:  در این مساله دست های خارجی وجود دارد و آنان می خواهند تا خواست های شخصی خود را دنبال نمایند و کشمکش های را بین ملت افغانستان به وجود بیاورند تا این ملت را از هم بپاشند.

حامد شیرزی گزارشگر آزاد درولایت بغلان  است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.

این گزارش بخشی از پروگرام ذهنیت روشن – بیان و تشویق جوانان افغان برای سهم گیری در انتخابات است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود و سفارت امریکا درکابل آن را حمایت می کند.

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Hamid Shirzai

حامد شیرزی گزارشگر آزاد درولایت بغلان است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.