باشنده گان بغلان از وضع مالیات خوشنود هستند

Dari | دری

سخنرانان یک مناظره در بغلان، از وضع مالیات بر خدمات مخابراتی خوشنود هستند؛ اما می گویند که باید این پروسه شفاف باشد.

در مناظره آزاد که از سوی آی دبلیو پی آر، تحت عنوان دیدگاه مردم نسبت به وضع مالیه از سوی حکومت بر کاربران خدمات شرکت های مخابراتی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان برگذار شده بود مناظره کننده گان، آن را یک اقدام نیک جهت خود کفایی اقتصادی دانستند.

 عبدالعلیم محمدی کارشنانس مسایل اقتصادی، وضع مالیه از سوی حکومت  را یک گام موثر دانسته گفت در حال حاضر حکومت افغانستان نیازمند چنین گام ها است زیرا به گفته وی،  قبلا کمک های جهانی به این کشور بیشتر بود هر چند به گفته محمدی، این گام باید قبلا برداشته می شد و حال افغانستان تا حدی خود کفا می بود. وی افزود: “پول که به عنوان تکس از سوی شهروندان جمع آوری می شود باید به بودیجه دولت رفته تا بالای ارگان های دولتی زیر بنا ها و معاشات کارمندان دولتی به مصرف رسیده تا خدمات و سهولت ها را در زنده گی مردم فراهم بسازند.”

محمد سلیم امین خبرنگار رادیو بیان در شمال ازپروسه وضع مالیه انتقاد کرده  گفت : حکومت مداران در طول سال های گذشته نتوانستند که اعتماد مردم را نسبت به کار کرد های شان بدست بیاورند و این کار باعث شده که مردم آماده پرداخت مالیه به شبکه های مخابراتی نباشند حتی استفاده کارت های مصرفی در بغلان نیز کاهش پیدا کرده است.

وی افزود : “حالا که تکس پردازی بالای مردم تحمیل شده دولت باید مانند کشور های خارجی برای مردم خدمات خوبتر از گذشته را نیز انجام دهد نه اینکه روز به روز از امنیت گرفته تا اقتصاد و غیره مشکلات را عاید حال مردم بسازند.”

قسیم طوطاخیل نماینده شبکه مخابراتی اتصالات در بغلان که یکی دیگر از مناظره کننده گان بود، این اقدام دولت را یک گام جلو تر برای آینده دارای اقتصاد بهتر خوانده و گفت:” وضع تکس مطابق به یک اصل میان دولت و شرکت های مخابراتی عقد قرار داد شده و مردم مکلف به پرداخت آن میباشد و ۷۸ میلیون افغانی در یک هفته پول قابل ملاحظه است که  از طرف شبکه های مخابراتی جمع آوری شده در بودیجه دولت پرداخته میشود.”

صفدر صاحبزاده یکی از اشتراک کننده گان از قسیم طوطاخیل پرسید: که آیا مردم چگونه مطمین شوند که تکس که از سوی شبکه های مخابراتی جمع شده  این مقدار پول به طور شفاف به بودیجه دولت پرداخته می شود؟

قسم طوطاخیل در پاسخ  گفت : در مجموع شبکه ها بطور شفاف و عادلانه این تکس ها را بعد از جمع آوری برای دولت تسلیم میدهند و دولت هم باید از راه های که این پول ها را به مصرف میرساند مردم را در جریان بگذارند.

حامد شیرزی گزارشگر آزاد درولایت بغلان  است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.

این گزارش بخشی از پروگرام ذهنیت روشن – بیان و تشویق جوانان افغان برای سهم گیری در انتخابات است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود و سفارت امریکا درکابل آن را حمایت می کند.

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Hamid Shirzai

حامد شیرزی گزارشگر آزاد درولایت بغلان است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.