نقش زنان در امور دولتی سمبولیک دانسته شد

Dari | دری

مناظره کننده گان در شمال افغانستان گفتند که عدم آگاهی زنان از حقوق شان و مرد سلاری سبب عقب مانی زنان در کشور شده است.
در مناظره که اخیر از سوی آی دبلیو پی آر، در ولایت بغلان دایر شده بود. سخنرانان موضوع کمرنگ بودن مشارکت زنان در تصمیم گیری های سیاسی را به بحث گرفتند.
شکریه اصیل یقین رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان، اسلام را کاملترین دین دانسته از زنان خواست تا مطابق احکام اسلامی به کار و فعالیت های خود بپردازند. وی افزود: “زن حق آزاد زنده گی کردن را دارد تا به خواست خودش مطابق قوانین اسلامی زنده گی نماید و به خواسته های مشروع خود دست پیدا کند.”
خانم یقین می گوید؛ نباید دید منفی جامعه مانع پیشرفت زنان شود. وی اضافه کرد:” باید حمایت قاطع در قبال تطبیق پلان های زنان از طرف حکومت صورت بگیرد و یک نهاد مستقل پشتیبانی و حمایت از زنان ایجاد شود تا زنان به شکل بهتر در تصمیم گیری های جامعه سهم فعال داشته باشند.”
آمنه اسلامی، مدافع حقوق زن در بغلان، زن ستیزی و مرد سالاری را یگانه عامل بزرگ مانع پیشرفت و ترقی زنان می داند وی می گوید: ” نا آگاهی زنان در قبال حقوق شان و خاموشی آنها در این مورد، همچنان دیدگاه تاریک جامعه مرد سالار افغانستان در این قبال همه و همه فکتور اساسی رشد نکردن و کمرنگ بودن زنان در تصمیم گیری های مختلف در جامعه بوده است.”
وی، همچنان عرف و عنعنات رایج در کشور را یکی دیگر از عوامل عقب مانی زنان دانست. خانم اسلامی می افزاید : ” عامل دیگری که باعث عقب مانی زنان در جامعه شده است حضور سمبولیک زنان در پوست های دولتی و فرهنگ منفی دیرینه که از گذشته ها بدینسودر اذهان عامه وجود دارد میباشد.”
از سوی هم مولوی محمد رسول نعمانی یک تن از عالمان دین، حضور خانم ها در جامعه و کار کردن در بیرون از منزل را مطابق احکام شریعت روا دانسته گفت :” از نظر اسلام خصوصآ از نظر فقه احناف هیچ گونه مشکل در فعالیت های زنان با در نظر داشت اصول و قوانین اسلامی در بیرون از منزل وجود ندارد زنان در طول تاریخ کشور ما بخاطر داشتن یک جامعه آزاد دوشادوش برادران شان تلاش کرده اند و یک بازوی قوی در پهلوی برادران شان بوده اند.”
آقای نعمانی می افزاید :اسلام جز حق حدود و قصاص را به خانم ها نداده است چون آنها رحم دل هستند و دیگر در تمام موارد حق فعالیت را برایشان داده است.
اما اورانوس عاطفی مدیر حقوق ریاست امور زنان بغلان، زنان را متهم به تلاش نکردن بخاطر بدست آوردن حقوق شان کرد. وی گفت :” وکلای زن که در پارلمان داریم آنان همواره برای حل مشکلات و آوردن رفاه در زنده گی مردم میکوشند در ضمن زنان نیز هستند بیشتر محرومیت انفرادی دارند که آن باعث کمرنگ بودن شان در مسایل مختلف جامعه شده است و آنان باید به خود جرات داده در همه موضوعات زنده گی خود را سهیم بسازند و از حقوق خود شان در اجتماع دفاع نمایند ”
وی، بزرگترین چالش فرا راه زنان را نبود امنیت دانست که سبب شده است فامیل ها به دختران و زنان شان اجازه فعالیت های سیاسی را ندهند.

حامد شیرزی گزارشگرآزاد در ولایت بغلان است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.
این گزارش بخشی از پروگرام صلح وآشتی، حمایت از صلح وتحکیم اعتماد به همکاری جامعه مدنی است. این پروگرام از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان پیش برده می شود

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Hamid Shirzai

حامد شیرزی گزارشگر آزاد درولایت بغلان است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.