اشتراک کنندگان منا ظره بر اهمیت زنان در مذاکرات صلح تاکید کردند

Dari | دری

این بحث ها در مناظره یی دنبال شد که به روز27 سنبله 1395 از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح “آی دبلیو پی آر ” در ولایت بلخ تدویر یافت .
خانم معصومه رحیمی فعال حقوق زن ورییس شبکه زنان افغان گفت : ((زنان در روند صلح نقش کلیدی و اساسی دارند ولی بعضی عواملی چون سنت های حاکم برجامعه مانع تامین نقش زنان در پروسه صلح میشو د .)) وی افزود حتی دولت خودش نیز یکی از عواملی است که نمی خواهد خانم ها آنچنان نقش داشته باشند چنانچه تصمیم گرفته شد که خانم ها30 % در پروسه صلح نقش داشته باشند ولی حالا این سهم 14% است، وی علاوه کرد هنوز هم زنان جایگاه واقعی خود را در روندصلح پیدا نکرده اند. وی ادامه داد (( زنان در بحث ها و مذاکرات صلح بایدشرکت داشته باشند تا از قوانین و پالیسی هایی که طرح میشود آگاهی داشته و به نفع زنان در پروسه صلح بیشتر کار کنند.))
دراین مناظره که حدود صدتن از فعالین جامعه مدنی ، نماینده گان زنان وجوانان شرکت کرده بودند ، علاوه بر آن خانم معصومه رحیمی فعال حقوق زن ورئیس شبکه زنان افغان خانم فرزانه غفوری فعال جامعه مدنی بازمحمد غریبیار رئیس شورای صلح ولایت بلخ ،سید مصطفی حبیبی استاد دانشگاه و غلام سخی لاله عضو شورا ی ولایتی بلخ به صفت مهمانان نیزحضور داشتند
این بحث ها بر محور “رعایت جندر در ترکیب شورای عالی صلح ” می چرخید
فرزانه غفوری فعال جامعه مدنی نقش زنان را در روند صلح و آشتی با مخالفین سمبولیک دانسته افزود ((زنان در تصمیم گیری های مهم دولت سهم داده نمی شوند در مذاکرات صلح که تا کنون با گروه طالبان صورت گرفته است در ان هیج زنی حضور نداشت این در حالیست که ماده 22 قانون اساسی صراحت دارد که باید در تمام مواردبه زنان و مردان نقش مساوی داده شود. ))
آمنه کوهستانی یکی از شرکت کننده دیگر این مناظره گفت: (( زنان نصف جامعه را تشکیل میدهند کار های که بدون نظر و رای نصف افراد جامعه صورت میگیرد ایا مشروعیت خود را خواهد داشت ؟ هرگز نه ما به دولت پیشنها د میکنیم که دیگر به نقش سمبولیک زنان نقطه پایان بگذارد))
دولت افغانستان با هزینه گزاف برنامه صلح و آشتی را راه اندازی کرده است اما اینکه چرا این برنامه نتیجه نمیدهد ،روی عوامل آن در مناظره بلخ تماس گرفته شد
سید مصطفی حبیبی کارشناس مسایل سیاسی گفت: ((امروز کشور هایی که زمان جنگ را سپری کرده و به صلح رسیده اند دلیل اش اینست که از ظرفیت و توانایی های جوانان شان استفاده کرده اند. امروز جوانان کشورانگیزه هایی برای پیشرفت، ظرفیت سازی و تاثیر گذاری دارند ولی در افغانستان آن گونه که از وجود شان درپروسه صلح باید استفاده شود، استفاده صورت نمیگیرد))
نبوده اراده سیاسی دردولت به خاطرپیشبرد مذاکرات با مخالفین ازجمله عوامل دیگری است که نتیجه مطلوب از این مذاکراه به دست نمی اید
باز محمد غریبیار ریس کمیته ولایتی صلح در بلخ در پاسخ به اینکه چرا مذاکرات صلح بی نتیجه مانده است افزود (( یگانه دلیل ناتوانی و ضعف دولت است که مانع پیشرفت مذاکرات صلح گردیده است ))
به باور وی صلح وقتی تامین می شود که در دو طرف صداقت موجود باشد ، صلح ابتکار میخواهد، کار میخواهد، عزم قوی و اراده محکم میخواهد. وی گفت ((تا زمانی که جلو حمایت و تجهیز مخالفان دولت گرفته نشود نمی توانیم به صلح دست بیابیم. بالای مخالفین فشار آورده شود تا مجبور شوند از جنگ دست بکشند ))
غلام سخی لاله عضوشورای ولایتی بلخ گفت کار شورای عالی صلح در سراسر کشور برای هیچ یک از شهروندان افغانستان قناعت بخش و قابل قبول نبوده است وی فرهنگ همدیگر پذیری را بهترین راهکار برای رسیدن به صلح عنوان کرد وی افزود (( گراف تعصبات در جامعه ما بسیار بالا است در گذشته تعصبات قومی، مذهبی، لسانی ونژادی وجود داشت اکنون تعصبات بین بزرگان و جوانان ، بین طبقه سرمایه دار و فقیرنیزبه میان امده است ، با این تعصبات باید مبارزه کنیم برای رسیدن به صلح باید فرهنگ همدیگرپذیری را بوجود بیاوریم))
موزون بدخش یکی از اشتراک کننده گان مناطره ضمن خرسندی از تدویر همچو برنامه ها، گفت که وی به نقش زنان درمذاکرات صلح باورمند است چنانچه در اینمورد مثال هایی را نیز دارد وی گفت ((خانم نجیبه نور دلاوری یکتن از باشندگان ولایت بدخشان ازجمله خانم هایی است که توانست پدر، و پسر کاکای خود را که طالب بودند به صلح دعوت کند امروز انان ازجنگ دست کشیدند ))

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Lina Rustayee

Lina Rustayee is an IWPR trainee.