جایگاه زنان در روند صلح

Dari | دری

فیصله های کنفرانس صلح کابل که از سوی انستیوت گزارشدهی جنگ وصلح ” آی دبلیو پی آر ” درماه مي درکابل تدویر یافته بود گام به گام از سوی شورا های صلح کشور تحقق می یابد

در مناظره یی که به روز 5 میزان در شهر هرات تدویر یافته بود برضرورت جایگاه زنان در شورای عالی صلح و نقش زنان در روند آشتی ملی تاکیدشد.
این مناظره با حضور یکصد اشتراک کننده برگزار شد.
برعلاوه سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات, فرهاد جیلانی سخنگوی والی هرات و یما امینی رئیس دارالانشاء صلح ولایتی هرات به حیث مهمان در این مناظره شرکت داشتند.

یما امینی رئیس دارالانشاء شورای عالی صلح گفت :” پس از آنکه کنفرانسی از سوی دفتر«IWPR» در کابل در مورد روند صلح آشتی ملی برگزار شد, مسوولین شورای عالی صلح پلان جدیدی را روی دست گرفتندتا به زنان حق بیشتری جهت حضور در شورای عالی صلح و دفاتر ولایتی داده شود. ”
او به این باور است که در حال حاضر زنان نقش بیشتری را در شورای عالی صلح بدست آورده اند و نقش خود را به خوبی به پیش می برند.
وی همچنان تاکید می کند که قرار است یک مضمون خاص در نصاب تعلیمی معارف در مورد صلح جای داده شود که در حال حاضر کار روی آن از سوی وزارت معارف و شورای عالی صلح جریان دارد.
این عضو شورای عالی صلح به تشکیلات این اداره در هرات اشاره کرد گفت که در حال حاضر سه زن در نماینده گی شورای عالی صلح در هرات فعالیت مستقیم دارند و بسیاری از زنان از طریق تطبیق پروژه های انکشافی این اداره در روند آشتی ملی نقش دارند.
بنا به اظهارات وی در صورتیکه پلان جدیدی که از سوی شورای عالی صلح ترتیب داده شده مورد حمایت مالی سازمان های کمک کننده قرار گیردز نان بیشتری در افغانستان خواهند توانست تا در اداره شواری عالی صلح نقش داشته باشند و نقش آنان را افزایش خواهد داد.
به گفته وی در برخی از ولسوالی ها زنانی که یکی از نزدیکانشان جز گروه های مخالف مسلح دولت بودند تلاش کردند و این افراد را جذب پروسه صلح نمودند
به باور او در جریان چند سال گذشته زنان نقش موثری در روند آشتی ملی و صلح در هرات داشتندو توانستند که برخی گروه ها و افراد مخالف مسلح دولت را به پروسه صلح یکجا کنند.

فرهاد جیلانی سخنگوی والی هرات یکی ازمهمانان این مناظره گفت: ((زنان به دلیل عاطفه و احساسی که دارند می توانند نقش موثر تری در روند آشتی ملی و ترغیب دیگران به صلح و همدیگر پذیری بازی کنند. )) وی افزود دولت در تلاش است تا جایگاه بیشتری برای زنان در ادارات دولتی اهدا کند تا آنان بتوانند نقش بهتری در صلح اجتماعی به وجود بییاورند. وی علاوه کرد
پس از آنکه برنامه های متعددی از سوی دفتر « IWPR» در هرات در مورد صلح و ارزش آن در اجتماع برگزار شد، مسوولین ولایتی تلاش بیشتری کرده اند تا مردم را با صلح که نیاز همه می باشد ،آشنا کنند.

هر چند از تلاشها برای احراز جایگاه زنان در شورای عالی صلح سخن به میان امد اما نماینده های زنان از این روند راضی به نظر نمی آیند.
سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات یکی دیگر از مهمانان از بی توجه ای به زنان نسبت به نقش آنها در شورای عالی صلح انتقاد کرد وی گفت به زنان حق بیشتری در شورای عالی صلح داده نشده و در صورتیکه اعتماد و توجه ای به زنان صورت گیرد آنها می توانند نقش خود را بخوبی ایفا کنند.
وی افزود(( سران حکومت وحدت ملی وعده های زیادی برای زنان دادند اما هیچ یک آن عملی نشده است و این باعث شده تا زنان همچنان در حاشیه باشند.))
او همچنان میگوید در جریان چند سال گذشته زنانی بودند که تلاش های زیادی در جذب مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح در ولسوالی ها و مناطق دور دست انجام دادند اما هیچ گاه شورای عالی صلح نامی از آنان نگرفته و نقش آنها را همیشه کمرنگ جلو داده است.

اشتراک کنندگان در این برنامه نیز سوالاتی در مورد پیشرفت ها و چالش های پیشرو در روند آشتی ملی مطرح کردند که از طرف مهمانان مناظره به آنها جواب داده شد.
قابل ذکر است که اشتراک کنندگان این برنامه که بیشتر از محصلان بودند، برگذاری این چنین برنامه ها را برای آوردن ونهادینه ساختن صلح در جامعه مفید خواندند و از برگذار کنندگان این برنامه اظهار قدر دانی کردند.

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Uzra Aziz

Uzra Aziz is a student at Herat University and an IWPR trainee.