برنامه های کاری شورای عالی صلح نا کام است

Dari | دری

شورای عالی صلح افغانستان درطی چند سال گذشته هیچ ستراتیژی و پلان مشخصی جهت کشاندن مخالفین دولت افغانستان به مذاکرات نداشت تنها کاری که شورا انجام داده است استفاده های شخصی از نام وبودجه این شورا از سوی مسئولین آن میباشد.
این همه گفته های است که ازسوی اشتراک کننده ها ومهمانان مناظره ای که ازسوی “آی دبلیو پی آر” به روز16سنبله درسالون کنفرانس های ریاست تربیه معلم غور برگزار شده بود، مطرح گردید.
این مناظره که تحت نام” استراتیژی صلح دولت افغانستان” برگزار شده بود، فضل الحق فایق رئیس تربیه معلم غور غلام رسول مبین آمردار الانشاء کمیته ولایتی صلح غور، عبدالحی خطیبی سخنگوی والی،فریده ناصری مسئول شورای بانوان غور ومسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشروعبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور به عنوان مهمان شرکت کرده بودند.
دراین مناظره برعلاوه مهمانان بیش ازصد تن ازشهروندان غور به شمول ذکور واناث نیز شرکت داشتند .
رمضان عطشان عضو شورای ولایتی غورگفت شورای صلح افغانستان از کسانی ترکیب یافته که میخواهند ازاین طریق منافع شخصی شانرا تامین کنند. وی افزود به علت نبود برنامه ریزی منظم وستراتیژی مشخص ،این نهاد نه تنها اینکه دست اوردی ندارد مسئولان آن هزینه دوهزارو چهارصد پروژه را نیز حیف ومیل نموده اند.
او گفت:(( ازدید مردم وازدید شورای ولایتی ولایت غور ستراتیژی شورای عالی صلح به نفع مخالفین است دراین ستراتیژی به جای آوردن صلح بیشتر سلیقه های شخصی و اهداف شخصی مسئولین بکار گرفته شده است.))
فضل الحق فایق رئیس دارالمعلمین عالی غوربه خاطرموفقیت مذاکرات صلح با مخالفین و تامین امنیت داشتن یک ستراتیژی ملی وهمه جانبه را ضرور دانست افزود ((ستراتیژی اساسی ومدرن نیاز به یک سیستم ویک روبنا ی اساسی دارد که درافغانستان صورت نگرفته وبیشتر گرایش های قومی ونژادی به عوض این کار درنظر گرفته شده است.))
فریده ناصری رئیس شورای زنان غور نیزبرای نبود استراتیژی مشخص وکارا درکشور انگشت انتقاد بلند کرد.
خانم ناصری گفت :((تمام مشکلات موجود ازجمله درگیری های شدید که درکنار وگوشه کشورهر روز صدها تن را قربانی میگیرد برخاسته از نبود پلان مشخص است که باید از طرف حکومت برای برقراری صلح ساخته میشد.)) وی افزود:(( اگر حکومت یک راهکار درست برای آوردن صلح درافغانستان میداشت جوانان ما درکنار وگوشه کشور کشته نمیشدند و مردم ما بی خانمان ودر بدر نمیشدند این ها همه نتیجه بی کفایتی رهبران ما است که نتوانستند یک برنامه درست بسازند وبراساس آن به پیش بروند.))
بااین همه عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غورچیزی را که برای کشور خطر ناک توصیف میکند ،تروریزم دولتی است.
به گفته سخن گوی والی غور این تروریزم مهره هایی است که با استفاده از امکانات دولتی در داخل حکومت ،برضدحکومت فعالیت میکنند وهمواره وسیله شکستن کمر دولت گردیده اند.
وی اضافه کرد که این گروهای ضد حکومتی درداخل دولت هستند واکنون درولایت غور نیز موجود هستند همیشه مانع تلاشها برای آوردن صلح گردیده اند.
خطیبی گفت :(( زمانی حکومت میتواند به نتیجه مطلوب برسد که یک اجماع عمومی وسراسری را تدویر نماید ودراین اجماع راهکارهای اساسی را برای صلح طرح کند ومطابق به آن برنامه های شانرا تطبیق نمایند.))
در حالیکه انتقادات زیادی به آدرس شورای عالی صلح در مناظره غور بلند شد اما شورای صلح این ولایت از دستاورد های این شورای در راستای تامین صلح سخن میگوید .
غلام رسول مبین آمر دارالانشآ کمیته ولایتی صلح درغور گفت :(( شورای صلح ولایت غور یک ستراتیژی پنج ساله را که قبلا ساخته شده بود تطبیق نموده که درطول این مدت بسیار از افراد مخالف دولت از طریق این برنامه از مخالفت با دولت دست کشیده و درکنار حکومت قرار گرفته اند.))
مبین اضافه کرد که طی پنج سال گذشته 36 گروپ مسلح را با کمیت 671 نفر همراه با 582 میل سلاح مختلف النوع به این پروسه جذب کرده اند.
وی افزود :(( به دلیل مشکلات درسیستم گزارش دهی و ختم استراتیژی پنج ساله شورای عالی صلح افغانستان اکنون فعالیت های آنان به حالت تعلیق درآمده است.)) وی اظهار داشت چند ی قبل درکنفرانس صلح کابل که از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح تدویر یافته بود برخی پیشنهاد های صورت گرفت که مطابق همان پیشنهادات اکنون یک استراتیژی جدید ساخته شده وبا دونرها وکشور های کمک کننده شریک ساخته شده امکان دارد کار این شورا دوباره آغاز گردد.
ازسوی هم شماری از اشتراک کننده های این مناظره سوالهای را مبنی بر فعالیت های شورای عالی صلح و استراتیژی فعلی آن با مهمانان مطرح نمودند.که مهمانان برای شان پاسخ های لازم ارایه کردند

تیمور شاه احمدی یکی از اشتراک کنننده ها با اظهار خرسندی از انستیتوت جنگ وصلح”آی دبلیو پی آر” خواهان گسترش این مناظره ها درسطح ولسوالی های این ولایت گردید .
او گفت :((آی دبلیو پی آر از چند سال به این سو مناظره های مختلف را روی موضات گوناگون درمرکز وشماری از ولسوالی های ولایت غور برگزار کرده است که به استقبال گرم باشنده های این ولایت قرار گرفته است به علت موثر بودن این برنامه ما خواهان ادامه این روند هستیم .))

Print Friendly

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Abdul Qadir Ghafori

عبدالقدیرغفوری گزارشگرآزاد درولایت غور است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است